Sáng tình cờ đọc dc 1 dòng trạng thái mà cảm thấy đau nhói con tim mồ côi

1  
Sáng tình cờ đọc dc 1 dòng trạng thái mà cảm thấy đau nhói con tim mồ côi!!!!!!! Đâu đó có hình ảnh mình trong đó!!!!!