Sáng sớm dậy đi làm buồn ngủ quá mà

1  
Sáng sớm dậy đi làm buồn ngủ quá mà…. Nhưng các bạn biết đó. Trào lưu nào đang sốt, Nhi ko thể bỏ qua được. 2010 và 2016. Nhìn hình các bạn sẽ thấy Nhi đã phải vất vả làm nghệ thuật như thế nào….
#DiệuNhi
#CheriFarm
2010-2016