Sáng ngủ dậy gọi điện thoại cho nhau

1  
Sáng ngủ dậy gọi điện thoại cho nhau , 2 đứa bàng hoàng nhận ra, mắt bị quẹo mất gòi…..
Người đàn ông hãm hại chúng tôi ; Trương Minh Hùng và Trần Quốc Huy (Hiwon Makeup)
#DiệuNhi
#CheriFarm
#TúNhi