Sáng nay nấu ăn đơn giản cho thằng e ở nhà ăn rồi đi tập

1 1  
Sáng nay nấu ăn đơn giản cho thằng e ở nhà ăn rồi đi tập!!!!
Canh chua đầu cá lóc bông điên điển
Cá lóc ướp gia vị cay chiên giòn!