Sáng nay của tụi em

1 1  
Sáng nay của tụi em.
Chăn em bé áo ca rô này hơi mệt vì hay cãi lời các bạn bên cạnh.
Nhưng sẽ cố gắng vì là cô của các con.
Ngô Kim Chi