Sáng dậy cái đầu dơ mà không kịp gội nên cột tóc lên đại ai dè nhìn cũng dc kakaka

1 1 1 1 1  
Sáng dậy cái đầu dơ mà không kịp gội nên cột tóc lên đại ai dè nhìn cũng dc kakaka!!
Vừa hát về tới nhà tẩy trang cơm nước tắm rữa xong thì lại makeup đi tiếp màn 2 cảnh một như hôm qua bắt đầu!!!!!