SẮC THÁI

1 1 1 1 1  
SẮC THÁI…
Này thì mắt…
Này… môi!
Này thì buồn…
Này nhớ!
Này thì cuối cùng em vẫn… líu lo!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *