Rốt cuộc thì mục đích của việc làm bao nhiêu việc ngu xuẩn để dư luận chỉ trích lên án trong khi bao nhiêu cái đầu sạn to như trái nho kia nhằm mục đích gì

Rốt cuộc thì mục đích của việc làm bao nhiêu việc ngu xuẩn để dư luận chỉ trích lên án trong khi bao nhiêu cái đầu sạn to như trái nho kia nhằm mục đích gì???? Muốn gì nói thẳng chứ mần vậy lòng dân hoang mang quá các bác ạ!!!!!!!!!!