Rất đáng khen cô gái HỌC CẤP 3 của tôi

Rất đáng khen cô gái HỌC CẤP 3 của tôi.
Là một học sinh cấp 3 sinh ra trong gia đình khó khăn em không như những cô bé khác chỉ học và chơi chờ phụ cấp của gia đình.
Với tâm nguyện muốn phụ giúp gánh nặng cho ba mẹ e đã tìm tòi kinh doanh ol và bén duyên với MOCHA đồng hành cùng tôi đến bây giờ.
Em đã có một hành trình đi đến thành công đáng ghi nhận dù gặp rất nhiều khó khăn.
Chỉ hai từ “khâm phục” Em.
Chị chúc em ngày càng thành công hơn nữa…va hệ thống em ngày càng vững mạnh hơn!❤️