QUÁN ĐẲNG CẤP PHỤ HUYNH MÀ GIÁ THÌ VÔ CÙNG HỌC SINH

QUÁN ĐẲNG CẤP PHỤ HUYNH MÀ GIÁ THÌ VÔ CÙNG HỌC SINH!!!
ĂN NHẬU THẢ GA KO LO VỀ GIÁ!!!
LẠI ĐƯỢC OFF 20% TRONG 1 TUẦN KHAI TRƯƠNG!
MỞ CỬA 10:00 – 24:00
RẤT MONG CẢ NHÀ ĐẾN CHUNG VUI ỦNG HỘ!!!
Kính mời 500 ae nhé!
P/S: sr for tag!