Phú Mỹ Hưng 15 năm về trước và Cam Ranh bây giờ đều bắt đầu từ những nền đất phẳng và những khoảng lặng

1 1  
Phú Mỹ Hưng 15 năm về trước và Cam Ranh bây giờ đều bắt đầu từ những nền đất phẳng và những khoảng lặng . Và Tôi luôn bắt đầu đi khai hoang từ khoảng lặng đó giống như tiếng hót của những chú chim đón ánh dương sớm vui 1 ngày mới , ngày nắng lên.