PHONG TRÀO

PHONG TRÀO
Thấy trên fb có phong trào thử tình bạn bằng cách giả có việc gấp phải vay tiền.
Mình cũng vội áp dụng. Nhắn tin cho 36 đứa thân nhất. Thật vui sướng là cả 36 bạn đều cho vay.
Thậm chí, đa số là cho vay vượt số mình yêu cầu gấp bội.
Mình hỏi vay 500 vnd mà chúng gửi toàn 1.000, 2.000, 5.000 thậm chí tờ 10.000 đồng cũng có luôn.
Thế mới hay mình có nhiều bạn tốt thật!