PHIM TƯ LIỆU

1 1 1  
PHIM TƯ LIỆU
Xem mấy thước phim tư liệu Hà nội 1967, nhớ! Nhớ quá tiếng leng keng tàu điện, nhớ lộc cộc tiếng xe bò kéo lặc lè hàng hóa buổi sớm mai, nhớ tiếng rao đêm Mã mây, Hàng buồm, Đinh liệt… nhớ mùi bánh cuốn nóng trắng mỏng như tà áo ai bay trong hương hành phi thơm phức…
Và… nhớ khúc hát “Của tôi Hà nội” mà Kasim Hoàng Vũ hay ca cho tôi nghe…
“Một Hà nội trong tôi, không công viên không rạp hát
Một Hsf nội trong tôi, là thantoor ong là khói sạm…
… …
Hà nội đây rồi Hà nội của ai ơi!
Có máu chúng tôi lần vào mái đỏ.
Hơi thở đồng quê ngấm từng con phố
Mát dịu lòng. Hà Nội dáng nguyên sơ…”
Lời thơ Trần Gia Thái
Nhạc Quang Kim Le