Phát hiện một trang giả mạo

1 1 1  
Phát hiện một trang giả mạo, có thể thủ phạm sẽ dùng trang để làm chuyện xấu, mọi người cẩn thận kẻo bị lừa nhé. Chú ý thằng tui là ” anh ấy” chứ không phải là “cô ấy”, hihi..,thanks my friend !

59 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *