PARTY CUỐI TUẦN: CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ

PARTY CUỐI TUẦN: CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ.
Thông tin trên facebook ông Trần Phương Bình bị bắt có trước, đến chiều tối các báo mới đăng, bây giờ thì đã hiểu tại sao giá vàng trong nước cao hơn thế giới 4 triệu từ bữa giờ.
See Translation