Tin ngày 20/4, AB toàn phần, Đầu giờ chiều nay , một bệnh nhân đang điều trị bệnh tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng , cần 4 đơn

Tin ngày 20/4 [ AB toàn phần ] Đầu giờ chiều nay , một bệnh nhân đang điều trị bệnh tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng , cần 4 đơn vị máu AB để điều trị. Vậy bạn nào thuộc nhóm máu trên có thể hỗ trợ bệnh nhân , vui