Order cái váy

Order cái váy, chờ đợi mòn mỏi đến ngày được lấy thì phát hiện đã béo lên nên mặc chật, cố mấy cũng không thể ních vào được, tác hại của việc ăn không phạn
Váy new 100% nhé, chất ren siêu đẹp, bán lại giá tình thương để mua cái khác size to hơn.