Ở nhà thầy mấy ngày chứng kiến rất nhiều bệnh nhân vụ này bn ở nghệ an vào ngày 30/6 hôm sau ngày 1/7 quá trình lúc vào hom truoc và sáng hôm sau tien trien ro rang neu ko chung kien tuong noi dieu

Ở nhà thầy mấy ngày chứng kiến rất nhiều bệnh nhân vụ này bn ở nghệ an vào ngày 30/6 hôm sau ngày 1/7 quá trình lúc vào hom truoc và sáng hôm sau tien trien ro rang neu ko chung kien tuong noi dieu, nhưng phái nói la ko phải ai cũng nhanh như vậy còn phụ thuộc nhiều yếu tố…. lương y Bùi Tùng Mậu, ở Vụ Bản Nam Định
See Translation