Ở đời có nhiều trường hợp chanh quyền đoạt ngôi tú bà rất lãng sẹt

Ở đời có nhiều trường hợp chanh quyền đoạt ngôi tú bà rất lãng sẹt,đã cùng cảnh làm trong môi trường phúc tạp sao mọi người ko đùm bọc nhau.Đời người sống được bao nhieu bảo nhau ma sống cho thêm yêu đời,chưa giết được người măt hồng như hoa giết được rồi lại chốn như chuột…Thiện tai thiện tai oan oan tương báo đến bjo với hêt được nghiệp trần bể khổ đây