Nước Nhật văn minh vậy mà lại đi làm cái chuyện tào lao như thế này

Nước Nhật văn minh vậy mà lại đi làm cái chuyện tào lao như thế này ! ? Đám thầy tăng Ăn xong ngồi rồi, không biết làm gì, để người đời sai khiến biến thành trò HỀ cho thiên hạ xem…Đúng là một lũ ngốc tăng, ngu tăng đã làm một việc rất là phản cảm !? Vì ai đời thuở nào THẦY CHÙA mà lại tổ chức thi HOA HẬU !!!!!!!!!!!!!!!????????