Những triết lý sống giúp chúng ta hiểu về cuộc sống

Những triết lý sống giúp chúng ta hiểu về cuộc sống, giúp chúng ta sống sao có giá trị. Nhưng mọi người có biết, triết lý không hề do ai tạo ra, mà nó luôn hiện hữu quanh chúng ta!
Những nhà hiền triết, học giả, triết gia hơn chúng ta ở chỗ giỏi quan sát, giỏi lắng nghe, giỏi suy nghĩ để chiêm nghiệm ra các triết lý, bài học từ vạn vật.
Họ quan sát từ cái đập cánh khe khẽ của chú bướm đến lắng nghe hơi thở vội vã của thời gian. Họ cảm nhận từ giọt nước mắt mặn chát của một trái tim tan vỡ đến thưởng thức bản tình ca du dương của vũ trụ.
Ấy thế nên, đôi khi không nhất thiết phải đi học đây đó để hiểu cuộc đời, hiểu con người. Mà chỉ cần đơn giản, ngồi một chỗ, quan sát, lắng nghe, suy nghĩ những thứ xung quanh ta, bên trong chúng ta…. và quan trọng nhất là…. trái tim ta.
See Translation