Những Ai mà có nhu cầu mua căn hộ thì nhớ là có thể thỏa thuận với chủ đầu tư và ngân hàng là làm ra 1 cái bảo lãnh ngân hàng

Những Ai mà có nhu cầu mua căn hộ thì nhớ là có thể thỏa thuận với chủ đầu tư và ngân hàng là làm ra 1 cái bảo lãnh ngân hàng . Là khi nào Anh xây nhà xong thì ngân hàng sẽ trả hết tiền 1 lần cho chủ đầu tư thì người mua nhà không cần phải trả tiền từng lần cho chủ đầu tư mà mang tiền đó đi gửi tiết kiệm hưởng lãi suât cao. Tuy nhiên thì Mình vẫn có tài sản thế chấp và phải trả cho ngân hàng 1 phí lãi suất tượng trưng cho cái bảo lãnh ngân hàng đó . Nhưng dù sao cũng thấp hơn rất nhiều so với khoản lãi suất gửi tiết kiệm hiện đang cao dần .