Nhiều khi Hoàng Khải nghĩ sáng ra ngày nào cũng thế lúc nào cũng viết những dòng chữ GOOD MORNING đầu tiên trong ngày nên lắm lúc cũng không biết nó có bị nhàm chán không

Nhiều khi Hoàng Khải nghĩ sáng ra ngày nào cũng thế lúc nào cũng viết những dòng chữ GOOD MORNING đầu tiên trong ngày nên lắm lúc cũng không biết nó có bị nhàm chán không . Có khi Các Bạn lại còn nghĩ ” Cái Anh này suốt ngày chỉ GOOD MORNING thôi ” . Nhưng thôi kệ , vì Hoàng Khải nghĩ những câu nói nhàm chán này đôi khi nó cũng chỉ là những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống mà Hoàng Khải muốn gói ghém để gữi tới các Bạn mà thôi .