NHẠC NOEL

NHẠC NOEL – CON QUỲ LẠY CHÚA TRÊN TRỜI
Sáng Tác: Phạm Duy
Trình bày: Tuấn Ngọc – Thùy Dương
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Sao cho con lấy được người con yêu.
Đời con đau khổ đã nhiều,
Từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trong tay vẫn nghèo…