Nhà gần sở thú không đi

Nhà gần sở thú không đi , qua tới đây đi sở thú , lạnh quá thú nó ngủ hết trơn , gấu trúc thì chưa nhập về , cá sấu thì đang sửa chuồng chờ nửa tiếng đồng hồ con beo nó mới chui ra 500 anh em ở San Jose đâu rồi em tới đây