Nguyễn Mai Trung Tuấn hôm nay mãn hạn tù

Nguyễn Mai Trung Tuấn hôm nay mãn hạn tù. Kể ra cũng bất ngờ vì lâu chả có tin tức gì. Nhớ ngày nào chúng ta thương bé và cùng góp chút vật chất và công sức hỗ trợ cậu bé đáng ngưỡng mộ này. Anh nguyễn hồ, Bạch Hồng Quyền, chị Phạm Minh Tân, Lý Quang Sơn, Dung The Phung… ai nữa nhỉ, mình không nhớ hết, những người tham gia và ủng hộ khi Quyền và mình đưa lên đấu giá tờ tiền 2 xu.
Anh Nguyễn Hồ đã trả giá cao nhất là 200 USD và sở hữu tờ tiền.
Tks tất cả!