Ngồi ký các kiểu giấy tờ

1  
Ngồi ký các kiểu giấy tờ , ký tiền , ký các công văn , ký tất cả các thiết kế , ký giấy tờ ban ngành chính quyền , ký quyền bảo hộ thương hiệu , ký công thức , ký 1 tỷ thứ việc …..Đợt này thành công thì ” Ông Khải ” mua trực thăng ” Ông Khải ” đi nhé hahahaha .