Ngoài trời thì chuẩn bị mưa lớn mà lại là còn chiều chủ nhật nữa

1  
Ngoài trời thì chuẩn bị mưa lớn mà lại là còn chiều chủ nhật nữa . CÓ CẦN KHẢI PHẢI NÓI GÌ NỮA KHÔNG ???