Ngoài trời thì chuẩn bị mưa lớn mà lại là còn chiều chủ nhật nữa

1  
Ngoài trời thì chuẩn bị mưa lớn mà lại là còn chiều chủ nhật nữa . CÓ CẦN KHẢI PHẢI NÓI GÌ NỮA KHÔNG ???

15 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *