Nghệ sỹ Trung Dân chả chịu thông cảm cho em Hương Giang này

Nghệ sỹ Trung Dân chả chịu thông cảm cho em Hương Giang này…
Chẳng lẽ ảnh không nhận ra điều đơn giản là trong đầu em nó chứa toàn là cầu tiêu các loại nên làm sao em nó nói được từ khác!
Thế mà cũng hờn giận bỏ về cho được? Dở…