[NGHỆ AN] TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ĐIỆN MÁY XANH & THẾ GIỚI DI ĐỘNG TOÀN KHU VỰC

[NGHỆ AN] TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ĐIỆN MÁY XANH & THẾ GIỚI DI ĐỘNG TOÀN KHU VỰC
>PHỎNG VẤN TẠI TP VINH – LÀM VIỆC TẠI HUYỆN MONG MUỐN< * Đăng kí hồ sơ tại: http://bit.ly/kvNgheAn (Vui lòng chọn Địa điểm làm việc Tại huyện Mong muốn làm việc) * Tuyển dụng tại: Tp Vinh, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Quỳ Hợp, Con Cuông * Thời gian đăng kí: Trước 17h, ngày 9/9/2017 (Hồ sơ phù hợp sẽ được mời tham dự phỏng vấn) * Chi tiết vui lòng theo dõi tại: http://bit.ly/kvNgheAn Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Thế giới Di động!!!