Ngày thứ 2 đầu tuần hơn cả chạy show

Ngày thứ 2 đầu tuần hơn cả chạy show, từ nhà máy #Bridgstone Cảng Đình Vũ xong lại về nhà máy #Haesung-#LG Tràng Duệ.. Những trải nghiệm thú vị cho ngày thứ hai đầu tuần.. đã đi và đã đến, đã vượt qua chính mình và chinh phục thử thách.. Quẩy cho 2 tháng củ mật còn kiếm cái Tết cuối năm thôi nào.