Ngày này 2 năm trước

Ngày này 2 năm trước, Sir chia sẻ, hôm nay mình lập hattrick:
– Ra mắt ĐẤT VIỆT
– Dàn xếp thành công vụ bản quyền
– Sinh nhật Sir
Sir có nói nghệ sỹ cũng như người thường, cũng muốn nghỉ ngơi, ổn định cuộc sống, chuyên tâm sáng tác… Nhưng khốn thay: “Cơm áo không đùa với khách thơ!”
Giờ Sir chắc cũng chưa được nghỉ đâu, còn bận rong chơi, trải nghiệm, bận sáng tác. Và năm nay kiểu gì cũng lại lập hattrick.
HAPPY BIRTHDAY SIR TRẦN LẬP!