Ngày đầu tiên của chuyến ctac

Ngày đầu tiên của chuyến ctac, tối gọi về cho zai bia gái rượu, đua nào cũng nói nhu nguoi lớn: mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mai mẹ về với con nhé. Mai mẹ mua quà cho con nhé.. Nghe mà nhớ và yêu con thế, nhưng đủ để có sự khích lệ lớn trong lòng.
Ngày thư 2 không được nói chuyện, nghe con líu lo cảm thấy thiếu điều j đó … Hức.