Nếu trước đây mà SHB lấy hình ảnh của Anh Thăng để quảng cáo như 1 hình tượng thành công mà cho đến bây giờ cũng chính SHB lại gỡ bỏ hình ảnh đó xuống thì đó là cách quảng cáo dở nhất từ trước đến nay

1 1  
Nếu trước đây mà SHB lấy hình ảnh của Anh Thăng để quảng cáo như 1 hình tượng thành công mà cho đến bây giờ cũng chính SHB lại gỡ bỏ hình ảnh đó xuống thì đó là cách quảng cáo dở nhất từ trước đến nay . Đồng ý là nếu hình tượng đó có những gì bất ổn về hình ảnh thì cũng nên khéo léo và bí mật cần thời gian ( ngắn thôi ) mà làm . Chứ như trong tình cảnh này mà SHB làm ngay như thế thì nó lại thuộc về phạm trù ĐỐI NHÂN XỬ THẾ làm cho động thái đó nó dẫn đễn những phản cảm khác .