Nếu 1 ngày Diệu Đẹp được phong danh hiệu Nữ Hoàng

1  
Nếu 1 ngày Diệu Đẹp được phong danh hiệu Nữ Hoàng, thì hãy gọi e là Nữ Hoàng Tóc Giả vì bộ tóc trong hình dưới đây là tóc thiệt đó cả nhà ơi…
#DiệuNhi
#CheriFarm