năm mới tết đến

năm mới tết đến
tiền đầy túi
❤️❤️❤️tim đầy tình
⛽⛽⛽xăng đầy bình
gạo đầy lu
muối đầy hủ
vàng bạc đầy tủ
sức khoẻ đầy đủ
chúc mừng năm mới.
.+””-.,_,.-“”+.
#”-. Happy_.-“#
*’++.New .+”+*
+-.Year.-+
“-._.-“
2017-VAN SU NHU Y
。 。
。\|/ 。
。 2017 。
。/|\。
。 。。
tanxuannhuy
thinhvuong
ankhang
tantai
tanloc
tanbinhan
:*Happy New Year
。 ° . 。
。。。。
。\|/。
° —— °
°/ ↑ \°
See Translation