Muốn em bé không nói dối

Muốn em bé không nói dối, trước hết mình không được là người nói dối. Đừng đặt em bé vào tình huống phải nói dối. Đừng trách, mắng, phạt em bé khi em bé mắc lỗi mà hãy cố gắng hiểu vì sao em bé nói dối và cùng giúp em vượt qua. Một lần nữa lại thấy những điều này đúng với cả người lớn :D.
See Translation