Muốn đi đảo 1 lần nữa

1  
Muốn đi đảo 1 lần nữa, với thời tiết như thế này ko gì mát hơn là được tắm biển hixhix…
Mọi người đã nghe rất nhiều cụm từ : Cá Nằm Trên Thớt , Cá Heo Dạt Bờ , Mỹ Nhân Ngư Lượn Sóng, …. Với bức hình này , ta nên dùng cụm từ nào cho thích hợp ??? Mỡ Heo Tràn Bờ Biển chăng …??
Hãy cho Nhi 1 cụm từ thích hợp, để bé có đủ tự tin tham gia thi Next Top nào…
#DiệuNhi
#CheriFarm