Mừng sinh nhật anh Hồng Thái Nguyễn

Mừng sinh nhật anh Hồng Thái Nguyễn.
(Vẫn nguyên vẹn tình cảm bao năm nay. Ảnh cũng của năm cũ, chỉ có những buổi chiều 12.12 là… năm nào cũng thế!)
NHỮNG CHIỀU BÈ BẠN
Có những chiều bè bạn
Nhìn nhau là đã say
Vừa nâng ly cạn chén
Thấy mắt mình cay cay…
Trước, chén anh chén chú
Cứ như những hũ chìm
Chuyện trên giời dưới bể
Chả người nào chịu im…
Giờ, biết không trẻ nữa
(Nhưng chẳng lẽ đã già?!)
Thì thôi cùng nhau uống
Lát nữa là… chiều qua…