Mùng 5

1 1 1  
Mùng 5. Về lại SG, giờ mới có thời gian đi lễ, xin lộc đầu năm và một mình thong dong vãn cảnh chùa. Có chút buồn nhẹ, hỏi lòng xuân đang về, hay đã đi qua..,không biết rồi sẽ đón nhận thêm điều gì nữa đây, chỉ thấy nỗi khắc khoải vẫn đong đầy trong mắt…