Một trong những “siêu nhân” mà mình quen biết lâu năm

Một trong những “siêu nhân” mà mình quen biết lâu năm, làm việc rất có trách nhiệm. Người mà mình đã khen là siêu nhân thì các bạn cứ yên tâm về trình độ nhé.
Mình không cần giới thiệu dài dòng hoa mỹ, chỉ nói đơn giản bạn nào cần tư vấn du học, xin học bổng ở Mỹ thì hãy tìm Trần Trung. Cứ add friend và lưu lại, biết đâu có lúc cần.