MỘT NGÀY VUI

1 1  
MỘT NGÀY VUI
Bắt đầu từ 11h, nay đã sắp 16h, nhậu, đàn, hát vui vô cùng.
Trung Quan Do cũng nổi một cục hứng to như quả mít.
Anh quyết định ôm đàn và hát.
Vì muốn giữ gìn tình bạn dài lâu tôi đành buông lời khen.
– Đỗ Trung Quân hát hay không chịu nổi!…
Cảm ơn Quang Đại và chú Hùng Cường đã cho các anh em chúng tôi một ngày dzui!!!