Một năm trôi qua

1 1 1 1  
Một năm trôi qua, để lại nhiều thương tích, nhưng nhờ vậy mới trưởng thành, vẫn luôn là Thịnh, và vẫn muốn được sống với lý tưởng của mình. ( Nói không phải mê tín, nhưng hình như càng lớn càng già thì phải, hehe..)