Một buổi sáng chủ nhật yên bình với ly Cafe tách trà cùng mợ

1 1 1  
Một buổi sáng chủ nhật yên bình với ly Cafe tách trà cùng mợ, cháu và Kasim Hoàng Vũ…
Thấy đời dễ chịu dù đêm qua mới bị giật mất con smartphone ghẻ…