Một buổi sáng chủ nhật yên bình với ly Cafe tách trà cùng mợ

1 1 1  
Một buổi sáng chủ nhật yên bình với ly Cafe tách trà cùng mợ, cháu và Kasim Hoàng Vũ…
Thấy đời dễ chịu dù đêm qua mới bị giật mất con smartphone ghẻ…

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *