Một bạn tốt nghiệp hàng đầu của Oxford và nay theo học NCS ở Stanford như thế này nói

Một bạn tốt nghiệp hàng đầu của Oxford và nay theo học NCS ở Stanford như thế này nói – thì không biết bao nhiêu người thực sự “nghe”?!
Hay câu chuyện vẫn quẩn quanh theo kiểu: ờ thì biết thế, nhưng vẫn phải:
– Luyên cho con ở một lớp Ngữ pháp “chắc chắc” để có giải này giải nọ
– Vào được một lớp chuyên học cho có “môi trường” với thầy cô rồi chương trình “tốt”
– Tìm thầy luyện chứng chỉ quốc tế học dần từ bây giờ tới khi chuẩn bị đi du học

Đọc sách à? Thôi để lúc khác vậy. Có lớp dạy kỹ năng phản biện hay lắm – không học thì sao bằng được con người ta?