Moi người vào nghe tân đồng hầu nè

Moi người vào nghe tân đồng hầu nè, mở phủ hầu nhà trần .Hầu ở kiếp bạc hầu tứ phủ tam phủ luôn,e ạ các thầy đồng mở phủ rồi đó.Các chế đầu ko biêt đoc à tao éo phải thầy bói lên cứ há miêng câu thầy mà nói bây vậy,Dkm chúng may con nhà tứ phủ là nói bậy nhất đó.Một số lão ngắn ko biêt im đi bố may nhờ