Mỗi ngày hãy chọn một niềm vui

1  
Mỗi ngày hãy chọn một niềm vui…
Để post lên face cho đỡ mệt lòng !
Niềm vui của tôi mỗi ngày là được cống hiến, dù có bực có cực xong tui vẫn vui vì ngày hôm ấy mình vẫn còn được đi làm !
Ngủ !
<3 <3