Mới đó mà đã 2 năm trôi qua

1 1 1 1 1  
Mới đó mà đã 2 năm trôi qua.., fb vẫn hay nhắc những kỉ niệm vui, nhưng cũng buồn, hồi đó mặt ” phúc hậu ” bao nhiêu, giờ mặt ” vô hậu ” bấy nhiêu, thời gian khắc nghiệt quá ( chứ biết trách ai bây giờ ), hehe…

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *