Mình đang cần một bạn vẽ tường ban công

Mình đang cần một bạn vẽ tường ban công , vẽ ngay giờ mà chẳng ai vẽ ngay dc. Để đến mai thì mất hết hứng thú rồi. Ai có cho xin với.
Cả tối cn ở nhà trồng cây, bón phân, cọ rửa ban công đây.Đi ra mua sơn tự vẽ cho đỡ điên giờ.