Mấy bữa nay bận không muốn nói chứ nhìn mấy cái stt của người trong friendlist mà cú không chịu được

Mấy bữa nay bận không muốn nói chứ nhìn mấy cái stt của người trong friendlist mà cú không chịu được.
Ai bóc mẽ được mình ngoài trừ việc mình tự show cho thiên hạ nào, trách ai, trách cái gì nào?
Đôi khi đến mẹ đẻ mình còn nói mày ngu như con chó ấy. Chồng còn chê vợ nọ kia thì xã hội có dìm tí nữa cũng không chìm được đâu mà chưa gì đã gào lên.
Nói đi nói lại chung quy là sống phải thật, có sao sống vậy, nghĩ gì sống thế, khôn ngoan không lại được với giời đâu người ơi. Sống thiệt thòi tí không chết được đâu, đừng làm lố thế, vừa tự đánh tự khóc điêu không chịu được ý.
See Translation